Contact Us
     
  PacZone Limited 塑造力包裝有限公司  
  香港九龍觀塘開源道 64 號源成中心 6 樓 607 室  
  Rm 607, 6/F, Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.  
  Tel: +86 769 8531 3505  
  Fax: +86 769 8541 9979  
  Email: info@paczone.com.hk  
     
  東莞塑造實業有限公司  
  廠址:廣東省東莞市長安鎮廈崗社區復興路18號  
  Tel: +86 769 8531 3505  
  Fax: +86 769 8541 9979